lek. Katarzyna Wróbel

dermatolog

Absolwentka I Wydziału Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje w Klinice Dermatologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego, gdzie specjalizuje się w zakresie dermatologii
i wenerologii.


Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Sekcji Dermatologii Onkologicznej.


Stale poszerza swoje kwalifikacje biorąc czynny udział w licznych kursach, szkoleniach i kongresach z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej.

środy